Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

21:48
7652 9e7b 500
21:45
O kobietę może zabiegać wielu mężczyzn, ale uwierz mi, jeśli Twoje miejsce jest w jej sercu, nikt Cię stamtąd nie wyciągnie.
— "Oczami faceta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
21:42
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadesperateee desperateee
21:40
5598 6b3d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viadesperateee desperateee
21:40
2003 7d4e
Reposted fromEtnigos Etnigos viadesperateee desperateee
21:23
To, przed czym uciekacie, w końcu was dopadnie.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:23
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
21:21
Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
21:11
Zupełnie jakby nastąpiło rozdarcie w materii, z której byłam stworzona, a on był jedyną nicią pod kolor, którą mogłam się załatać.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 15 2019

16:02
15:49
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
15:37
(...) żyjemy w kulturze, w której cenione jest posiadanie pewnych dóbr i ekscytujących doświadczeń: masz mieć fajne wakacje, superseks, ekstraprzeżycia. A do tego powinieneś atrakcyjnie wyglądać, przy czym to kultura powie ci, co można uznać za atrakcyjne. Żyjemy w społeczeństwie spektaklu, jak to określił francuski filozof Guy Debord. Co nie jest spektaklem, nie istnieje. Co nie jest sfilmowane, nie istnieje. Co nie jest w mediach społecznościowych, tego nie ma. Czego inni nie widzą, tego też nie ma.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie

October 26 2019

14:40
14:39
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek

October 06 2019

20:55
2094 5275
20:52

October 02 2019

20:59
Dlaczego nic nie powiedziałaś? – spyta kiedyś moja mama, jak już będzie za późno. O czym tu mówić? Wstawanie, jedzenie, szkoła, praca, jedzenie, oglądanie telewizji, picie herbaty, spanie, w sobotę impreza, w niedzielę obiad niedzielny, w poniedziałek wstawanie. O czym tu mówić? O tym, że nie chce się wstawać i jeść, pracować i czytać, oglądać i żyć? O tym, że chce się umrzeć między tymi czynnościami, a potem chce się umrzeć w trakcie, a potem myśl, że chce się umrzeć, nie jest tylko myślą, ale prawdziwym planem, który trzyma człowieka przy życiu? Całe godziny można przeżyć we względnym spokoju, wyobrażając sobie swoją śmierć.
— Anna Ciarkowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
20:33
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

September 20 2019

20:26
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viablackheartgirl blackheartgirl
20:26
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl