Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

19:00
Droga do bycia jest nie do ominięcia. Droga do niczego jest niedostępna. Droga do pozoru jest zawsze dostępna i zawsze się nią chodzi, ale można ją obejść. (…) Wyższa wiedza - a każda wiedza znamionuje wyższość - podarowana zostaje tylko temu, kto doświadczył uskrzydlającej burzy na drodze bycia, komu nieobca jest groza drugiej drogi, wiodącej do otchłani nicości, kto jednak wstąpił na trzecią drogę - drogę pozoru - jako stałą konieczność.
— Martin Heidegger  “Wprowadzenie do metafizyki, 1935″
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaseleneskin seleneskin
16:56
9274 01b6
Reposted frommisza misza vialexxie lexxie

March 02 2019

22:44
1850 dffa
22:43
5570 88ae
22:43
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaimpressionante impressionante

February 28 2019

19:29
4006 612d
Reposted fromkejtlin kejtlin viaseleneskin seleneskin
19:27

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.


— Fiodor Dostojewski, „Biesy".
Reposted frommhsa mhsa

February 19 2019

17:21
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa

February 16 2019

20:42
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaimpressionante impressionante

February 07 2019

17:31

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
16:47

February 05 2019

17:11
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viamhsa mhsa
17:08
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
Reposted fromlovvie lovvie
16:58
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viabeatkazz beatkazz

February 04 2019

19:53
Wierzę, że są ludzie, których kochamy tak mocno, że nie potrafimy wejść już w relację z nikim innym.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa

February 02 2019

10:20
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamirosia mirosia
10:19
9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamirosia mirosia
10:19
8218 6aee
Reposted frombrumous brumous viadestroyed destroyed
08:43
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamhsa mhsa
08:42
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl