Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

19:07
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viadesperateee desperateee
19:07
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
18:53
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapareidolie pareidolie

July 21 2019

19:05
4059 f718 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie

July 19 2019

20:37
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadesperateee desperateee
20:36
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viadesperateee desperateee
20:36
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
20:35
3488 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialte lte
20:03
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapandorcia pandorcia
20:03
0368 932a 500
Reposted fromhagis hagis viapandorcia pandorcia
18:23
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viapareidolie pareidolie
18:21
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapareidolie pareidolie
18:11
2315 5f8d
Reposted frommrrru mrrru
18:09

Wolność polega na tym, że przed nikim i z niczego nie muszę się tłumaczyć.

— Karl Lagerfeld
Reposted fromMissMurder MissMurder viamhsa mhsa
18:09
"Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viamhsa mhsa
18:08
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaiblameyou iblameyou

July 16 2019

15:46
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viadesperateee desperateee
15:36
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viatysiace-mysli tysiace-mysli
15:35

July 14 2019

15:15
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl