Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

20:47
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viadesperateee desperateee
20:07
7822 72de
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vialte lte
20:07
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viadesperateee desperateee
20:07
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
19:51
4885 81f5 500
Reposted fromfeegloo feegloo viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 15 2019

18:57
9433 1bb9 500
18:57
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromlovvie lovvie
18:39
8330 b77c 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
17:57
9973 e0a3 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl

May 14 2019

20:08
3112 3d40 500
Reposted fromtwice twice viadestroyed destroyed

May 12 2019

20:37
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viadesperateee desperateee
19:51
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMagnolia11 Magnolia11

May 06 2019

16:50
6776 d584 500
Reposted fromoll oll vialte lte
16:49
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał razem z nimi.
— Carrie Bradshaw
16:48
7678 fa5c 500
Reposted fromRowena Rowena viablackheartgirl blackheartgirl

May 05 2019

13:12
Niekiedy życie wlecze się w żółwim tempie, dzień za dniem, aż któregoś razu przytrafia nam się coś, co sprawia, że zatrzymujemy się, zdając sobie sprawę z nieubłaganego upływu czasu.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromlovvie lovvie
12:13
5291 ef3c
Reposted fromartlover artlover viaseleneskin seleneskin
11:46
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMaryiczary Maryiczary
11:29
1087 e122
Reposted frombabyface babyface viaexistential existential
11:26
8531 4910
Reposted fromretro-girl retro-girl viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl