Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

20:26
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viablackheartgirl blackheartgirl
20:26
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło

September 19 2019

20:09
8028 a366 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamhsa mhsa
20:03
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
19:49
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie
19:41
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazoou zoou
19:41
2810 d6f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic

September 14 2019

21:18
9545 7301 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

September 12 2019

21:18
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viazoou zoou
21:15
21:11
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamessinhead messinhead

September 08 2019

08:20
0323 80e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
08:20
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
08:19
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
08:19
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina vialexxie lexxie

September 01 2019

20:54
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou

August 29 2019

17:48
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety

August 25 2019

14:36
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
14:30
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee vialte lte

August 23 2019

19:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl