Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

11:30
8339 9800
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapareidolie pareidolie
09:49
3348 40a4 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
09:49
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin

February 09 2020

14:07
6472 8086
Reposted fromkarahippie karahippie
14:07
6474 af74
Reposted fromkarahippie karahippie
14:05
2853 aab2 500
14:03
1828 339a 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
14:03
3093 a5b6
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viairmelin irmelin
14:02
4183 6126
Reposted fromkarahippie karahippie
10:57
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee

February 05 2020

19:38
7551 d65f
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
19:38
4423 bdb8 500
Reposted fromconopec conopec viairmelin irmelin

February 02 2020

12:51
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
12:51

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska

February 01 2020

17:46
5900 1cfc
Only 90s people will understand ...
Reposted fromtgs tgs viamessinhead messinhead
13:13
6092 ef63
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin

January 30 2020

22:10
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viapannakies pannakies
17:25
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
17:25
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
17:25
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl