Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

20:01
Reposted fromdoener doener viagrzej grzej
20:00
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viapannakies pannakies

April 03 2020

20:03
Czasami z ludźmi nie warto dyskutować, nie warto im tłumaczyć. Jedyne, co warto, to zostawić ich i odejść. Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
20:02
8345 d6df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
20:00
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung
Reposted fromtutajjula tutajjula viapannakies pannakies

April 01 2020

12:13
4590 1848 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabluejane bluejane
12:11
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viabluejane bluejane
09:51
7933 aa79 500
Reposted fromcamplake camplake viabluejane bluejane
09:15
To miała być przyjaźń do grobowej deski. Wspólna nauka, pasje, niekończące się rozmowy,historie rodem z horroru albo te z komedii. Wszystko cementowało. Pięć lat radości, śmiechu, płaczu i lojalności. I nagle koniec. Cisza. Własna ścieżka,osobne życia. Tylko te wspomnienia, jak bumerang. Czasami zamazany sen i wiara,że u nich wszystko w porządku. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabluejane bluejane
08:51
3053 11f8
Reposted fromtheoffice theoffice viabluejane bluejane

March 28 2020

21:16
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”

March 22 2020

17:49
4953 2f2a 500
Reposted bywhizzkidaknatazslikecrazycrazycrazydestroyeddeepbluexszarakoszuladirtyliar
17:46
1405 a4fc

March 21 2020

21:03
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese

March 20 2020

19:28
All men now live through too much, and think through too little.
— Friedrich Nietzsche, The Wanderer and His Shadow
Reposted from0 0 viaiblameyou iblameyou
18:52
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viafirewalkwithme firewalkwithme
18:46
3552 b551 500
Reposted fromtakeabreath takeabreath viairmelin irmelin
18:45
6944 8930 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiedot niedot

March 07 2020

15:17
6805 af5c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

March 05 2020

19:33
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viaohfucktycznie ohfucktycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl