Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

21:15
I kiedyś prawdopodobnie zadzwoniłabym, żeby wyjaśnić całą sytuację. Pojawiłabym się w drzwiach. Podała rękę na zgodę albo na pożegnanie. Zrobiła cokolwiek, aby relacje były chociażby poprawne. Kiedyś bym poprosiła o kilka słów i kilka chwil. Ale etap żebrania o szacunek mam już za sobą. A jeśli ktoś nie potrafi okazać mi szacunku, to nie chcę od niego niczego więcej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaevveell evveell
21:11
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaamphetaminelogic amphetaminelogic
21:05
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamessinhead messinhead
20:45
3479 8e08
Reposted from4777727772 4777727772 viajethra jethra
20:45
9561 8ed9 500
Reposted frommangoe mangoe viajethra jethra
20:41
Wygodnie być słabym. Silni są bardzo samotni.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie

January 05 2020

18:56
1732 b5e4
Reposted fromzimt89 zimt89 viablackheartgirl blackheartgirl

January 01 2020

17:36
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viaeskapiza eskapiza
17:33
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"

December 25 2019

19:13
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do żadnej relacji międzyludzkiej. 
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viadesperateee desperateee
18:49
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
18:30
0104 2272 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
18:29
2500 2f94 500
Reposted frombrumous brumous viaeskapiza eskapiza
18:28
5842 9f7c
Reposted fromkarahippie karahippie
18:25
9296 b92c
Reposted fromkarahippie karahippie
18:24
6395 5427
Reposted fromkarahippie karahippie viababyface babyface
18:20
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viamirowsky mirowsky
18:18
Kiedy będziesz stara, sama też pojmiesz, że życie to żart i biorąc je zbyt serio, nic się nie zyskuje.
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
18:16
6528 95b1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

December 14 2019

21:33
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl