Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

17:25
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
17:25
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazoou zoou
17:23
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
17:22
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparamour paramour
17:22
3837 f78f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamirowsky mirowsky
17:22
4873 6c5d
Reposted fromtwice twice viamirowsky mirowsky
17:20
7956 e218 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamirowsky mirowsky
17:19

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapimpmyheart pimpmyheart
17:18
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer

January 27 2020

20:12
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie Twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie Twój spokój, a w zamian oferuje Ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami Twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co Ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromlovvie lovvie
20:11
8885 702f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialte lte

January 26 2020

16:35
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
11:26
9904 e439 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
11:20
Reposted fromshakeme shakeme viaeskapiza eskapiza

January 25 2020

21:42
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
12:02
7071 8087 500
Reposted fromkarahippie karahippie
12:01
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viadestroyed destroyed

January 19 2020

17:08
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viairmelin irmelin
17:08
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viairmelin irmelin
17:05
9270 e497 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl